🔴جلیلی در جمع مردم شهرستان قدس:

🔴جلیلی در جمع مردم شهرستان قدس:

✅رییس جمهور سابق امریکا گفت امکان حمله نظامی به ایران نداشتیم و حتی تحریم نیز دیگر کارآیی نداشت.

✅در مقابل توده های مردم که سینه شان را برابر دشمنان سپر می کنند، افرادی هستند که بیشترین بار را برای کشور دارند و بیش از یکصدهزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند.

✅ 90 درصد معوقات بانکی نزد ١٠ درصد افراد است!

✅ زمانی تنها ٢٣ نفر از این افراد ١١ هزارمیلیارد تومان بدهی داشتند.

✅ همینها هستند که حقوق های نجومی می گیرند و برج های نجومی دارند.

✅ اینها همیشه از مردم و نظام طلبکارند و به صراحت می گویند برای پیشرفت اشکالی ندارد، عده ای از مردم له شوند!

✅ یک نفر هزار میلیارد تومان از یک بانک وام گرفته و در بانک دیگر با سود ٢٠ درصد سپرده است!

✅ کسانی صنعت هسته ای و موشکی را مزاحم می دانند، چون مزاحم منافع اربابان آنهاست!

✅ عده ای مدافع حرم شدند و عده ای حقوق نجومی گرفتند!

@basirat32

دیدگاه‌تان را ارسال کنید :

قدرت گرفته از وردپرس پارسی - طراحی شده توسط Fresh Sites - ترجمه و بهینه‌شده برای وردپرس پارسی توسط مسعود گلچین